Загальний опис курсу


Table of Contents

Передмова

Матеріли створені з метою компактного та зрозумілого викладення матеріалу з основ програмування на мові C#. Завдання та приклади орієнтовані на студентів, що мають середній рівень математичної підготовки і вміють розв’язувати задачі з алгебри, геометрії, логіки, а також курсів, що повязані із основами математичного моделювання (статистика, економетрика, економічна кібернетика, дослідження операцій тощо).

Викладений матеріал не претендує на повноту у описі можливостей мови програмування C#, проте, на думку автора, може стати базою для написання нескладних програм або фундаментом для подальшого поглиблення знань та умінь.

Зауваження, побажання та відгуки прошу надсилати на елетронну адресу yurakleban@gmail.com. Також додаткові матеріали та приклади програм, що використовуються у посібнику можна завантажити на сайті автора: http://kleban.page.


Вимоги до програмного забезпечення

Під час курсу використовується операційна система Windows7/8/10.

У якості середовища розробки (IDE) може бути використано Visual Studio Community Edition (Microsoft) або Rider (JetBrains).


План курсу

Тема 1. Вступ до основ програмування на платформі .NET


Тема 2. Основи алгоритмізації


Тема 3. Основи роботи з Visual Studio та платформою .NET (у процесі наповення)


Тема 4. Типи даних та змінні у .NET


Тема 5. Оператори розгалуження та цикли


Тема 6. Основи роботи з масивами у C#


Тема 7. Перелічувані типи та структури у C# (у процесі наповення)


Тема 8. Вступ до обєктно-орієнтовного програмування