Модуль 1. Програмування на C#


Програма модуля 1

 • 1. Вступ до курсу

  Вступна лекція з курсу. Матеріали лекції стосуються вивчення загальних понять програмування, розглянута коротка історія розвитку мови програмування C#, парадигми програмування та здійснено огляд платформи .NET та алгоритм компіляції коду у середовищі.

 • 2. Алгоритмізація

  У лекції розглядаються матеріали: поняття та характеристики алгоритмів, побудова алгоритмів з використанням блок-схем, ствоерення блок-схем з використанням Diagramm Designer та draw.io. Також розглядаються основні елементи для побудови блок-схем алгоритмів та приклади реалізації.

 • 3. Типи даних, змінні

  У лекції розглядаються матеріали, що стосуються типів даних у .NET, оголошення та ініціалізація змінних/констант, оператори та вирази (арифметичні, логічні, відношення), поняття літералів. Також розглядаються підходи до приведення та перетворення базових типів даних.

 • 4. Розгалуження та цикли

  Матеріали лекції містять теоретичний матеріал та задачі для самостійноїпідготовки до практичних занять: оператор if-else, оператор switch, тернарний оператор, цикли з передумовами та після умовами, цикл for, цикли while та do-while.

 • 5. Масиви

  Матеріали лекції містять інформацію про масиви як базовий спосіб представлення колекцій у C#, а також їх відмінності від масивів у C#. Під час вивчення теми “Основи роботи з масивами” розглядаються одновимірні, двовимірні та різані або рвані масиви.