Модуль 2. Програмування на C#


Програма модуля 1

  • 9. Файли та папки

    Матеріали лекції стосуються вивчення основ роботи з файловою системою, класами DriveInfo, DirectoryInfo, FileInfo, Directory, File, а також StreamReader, StreamWriter. Матеріали містять базову інформацію про читання, створення, редагування та пошук файлів і папок, а також контенту.