Модуль 1. Програмування на C#


Програма додаткового модуля

  • X. Інші теми

    Table of Contents X.1. Основи роботи з математичними функціями у C# (System.Math) X.2. Генерація випадкових чисел у C# (Random) Задачі Контрольні запитання Де почитати? Список використаних джерел Додаткові матеріали для завантаження X.

  • Y. Рішення до задач

    Table of Contents Тема 4. Типи даних та змінні Тема 5. Розгалуження та цикли Тема 6. Масиви Тема 7. Перелічувані типи та структури Тема 8. Об’єктно-орієнтовне програмування Список використаних джерел Додаткові матеріали для завантаження Тема 4.