csharp

Лекція 1. Вступ до основ програмування на платформі .NET

Table of Contents 1.1. Загальні категорії та поняття програмування 1.2. Коротка історія програмування та виникнення мови C# 1.2.1. Парадигми програмування 1.2.2. Процедурне програмування 1.2.3. Об’єктне (модульне) програмування 1.

Лекція 2. Основи алгоритмізації

Table of Contents 2.1. Поняття та характеристики алгоритмів 2.2. Побудова алгоритмів з використанням блок-схем 2.3. Ствоерення блок-схем з використанням Diagramm Designer 2.4. Ствоерення блок-схем з використанням draw.

Лекція 3. Основи роботи з Visual Studio та платформою .NET

Table of Contents 3.1 Коротка характеристика та історія розвитку середовища розробки Visual Studio. Контрольні запитання Список використаних джерел Додаткові матеріали для завнатаження Розділ у процесі наповнення.

Лекція 4. Типи даних та змінні у .NET

Table of Contents 4.1. Поняття типу даних. Система типів .NET. 4.2. Оголошення та ініціалізація змінних. Константи 4.3. Оператори та вирази 4.3.1. Арифметичні оператори 4.3.2. Інкремент і декремент 4.

Лекція 5. Оператори розгалуження та цикли

Table of Contents 5.1. Оператори розгалуження 5.1.1. Оператор if-else 5.1.2. Оператор switch 5.1.3. Тернарний оператор 5.2. Використання циклів під час написання програм 5.

Лекція 6. Основи роботи з масивами

Table of Contents 6.1. Поняття масиву даних 6.2. Одновимірні масиви 6.2.1. Оголошення 6.2.2. Ініціалізація 6.3. Багатовимірні масиви 6.4. Масиви масивів 6.5. Цикл foreach та масиви 6.

Лекція 7. Перелічувані типи та структури

Table of Contents 7.1. Перелічувані типи 7.1.1. Оголошення 7.1.2. Заміна значень 7.1.3. Перетворення 7.2. Робота зі структурами 7.2.1. Оголошення 7.2.2. Поля 7.

Лекція 8. Вступ до об'єктно-орієнтовного програмування

Table of Contents 8.1. Поняття об’єкта та класу. Основні елементи класу 8.2. Будова класу 8.2.1. Поля класу 8.2.2. Методи класу 8.2.3. Конструктори 8.3. Інкапсуляція 8.

Лекція X. Додаткові матеріали

Table of Contents X.1. Основи роботи з математичними функціями у C# (System.Math) X.2. Генерація випадкових чисел у C# (Random) Задачі Контрольні запитання Де почитати? Список використаних джерел Додаткові матеріали для завантаження X.

Розв'язки до задач

Table of Contents Тема 4. Типи даних та змінні Тема 5. Розгалуження та цикли Тема 6. Масиви Тема 7. Перелічувані типи та структури Тема 8. Об’єктно-орієнтовне програмування Список використаних джерел Додаткові матеріали для завантаження Тема 4.