Object-oriented programming

Лекція 8. Вступ до об'єктно-орієнтовного програмування

Table of Contents 8.1. Поняття об’єкта та класу. Основні елементи класу 8.2. Будова класу 8.2.1. Поля класу 8.2.2. Методи класу 8.2.3. Конструктори 8.3. Інкапсуляція 8.

Лекція X. Додаткові матеріали

Table of Contents X.1. Основи роботи з математичними функціями у C# (System.Math) X.2. Генерація випадкових чисел у C# (Random) Задачі Контрольні запитання Де почитати? Список використаних джерел Додаткові матеріали для завантаження X.