Reference Type

Лекція 4. Типи даних та змінні у .NET

Table of Contents 4.1. Поняття типу даних. Система типів .NET. 4.2. Оголошення та ініціалізація змінних. Константи 4.3. Оператори та вирази 4.3.1. Арифметичні оператори 4.3.2. Інкремент і декремент 4.

Лекція 6. Основи роботи з масивами

Table of Contents 6.1. Поняття масиву даних 6.2. Одновимірні масиви 6.2.1. Оголошення 6.2.2. Ініціалізація 6.3. Багатовимірні масиви 6.4. Масиви масивів 6.5. Цикл foreach та масиви 6.

Лекція 7. Перелічувані типи та структури

Table of Contents 7.1. Перелічувані типи 7.1.1. Оголошення 7.1.2. Заміна значень 7.1.3. Перетворення 7.2. Робота зі структурами 7.2.1. Оголошення 7.2.2. Поля 7.

Лекція 8. Вступ до об'єктно-орієнтовного програмування

Table of Contents 8.1. Поняття об’єкта та класу. Основні елементи класу 8.2. Будова класу 8.2.1. Поля класу 8.2.2. Методи класу 8.2.3. Конструктори 8.3. Інкапсуляція 8.

Лекція X. Додаткові матеріали

Table of Contents X.1. Основи роботи з математичними функціями у C# (System.Math) X.2. Генерація випадкових чисел у C# (Random) Задачі Контрольні запитання Де почитати? Список використаних джерел Додаткові матеріали для завантаження X.